Christian Volckman

The Room ห้องขอหลอน 20196.0

อธิษฐานให้สาสม แล้วเตรียมรับกรรม ห้องวิเศษนี้เสกได้ทุกอย่างยกเว้น “เอาชีวิตรอด” หากในบ้านของคุณมีห้องวิเศษที่สามารถเสกอะไรก็ได้ คุณจะเสกอะไรขึ้นมา? นี...

ผู้กํากับหนัง: Christian Volckman

นักแสดง: Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, John Flanders

6.0 คะแนน IMDB 178 เข้าชม