Chen Yao

Journey to the West: The Demons Strike Back ไซอิ๋ว 2017 คนเล็กอิทธิฤทธิ์ใหญ่ 20175.4

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตอนต่อของเรื่องราวจาก “Journey to the West – Conquering the Demons” หลังจากสังหารแม่นางต้วนในภาคที่แล้วตอนนี้ ซุนหงอคงถูกพระถังซำ...

ผู้กํากับหนัง: Stephen Chow, Si-Cheun Lee

นักแสดง: Kris Wu, Kenny Lin, Chen Yao, Yun Lin

5.4 คะแนน IMDB 193 เข้าชม