Jiro Wang

Foolish Plan แผนคนโง่ล่าอัจฉริยะ 20165.0

อันหนิง พี่สาวของอันจิ้งถูกฉู่สงโกง ฉู่สงตั้งเงือนไขให้อันหนิงไปเอากระจกหงจากลูกศิษย์หล่อนไจ่ไจ๋ แล้วจะล้างหนี้ให้ แต่ฉู่สงกลับคิดจะฆ่าอันจิ้งเพื่อปิด...

ผู้กํากับหนัง: Dao Sen

นักแสดง: Jordan Chan, Jiajia Deng, Jiro Wang, Lee Beom-Soo

5.0 คะแนน IMDB 73 เข้าชม